ชำระค่าห้องพัก


ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาศรีจันทร์
เลขที่ 437-0-64409-7 ชื่อนายทรงวุฒิ  ชาวเหนือ


สำหรับผู้เช่ารายเดือน
  ผู้เช่าสามารถเช็คยอดชำระในแต่ละเดือน โดยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอทราบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
         Username      :               **(กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)** 
         Password       :               **(กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)**

 หมายเหตุ  :  เรื่องรหัสที่พัก

                              ชื่อที่พัก                                             รหัสที่พัก
                  1. บี ดี เอส อพาร์ทเมนท์                                    bds
                  2. HB House ข้างอาคารรังสีรักษา รพ.ศูนย์              hb
                  3. หอหน้าโรงพยาบาลศูนย์ 2 ชั้น                           ht
                  4. หอหน้าโรงพยาบาลศูนย์ 1 ชั้น                           ho
                  5. The Memo House ข้างเรือนจำ                         mh

                  6. หอโพธิ์ทองตรงข้ามการไฟฟ้า,ตลาดต้นตาล          pt


กำหนดชำระค่าบริการรายเดือนได้ไม่เกิน วันที่ 5 ของทุกเดือน
**(หากเกินกำหนด ทางผู้ให้เช่าจะขอคิดเพิ่มวันละ 50 บาท)**


     หากชำระเงินแล้ว โปรดรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดเงิน และเปลี่ยนสถานะ "ยังไม่ชำระ" เป็น "ชำระแล้ว" พร้อมลงวันที่ชำระในช่องหมายเหตุ จากนั้นให้ผู้เช่า Captureหน้าจอ หรือสั่งพิมพ์(ถือว่าเป็นใบเสร็จ) เก็บเป็นหลักฐานไว้กับตนเองต่อไป